Aeg planeerida tervisekontrolli!

03 04, 2015 Uudised

Selliseid töökohti, kus ohutegurid keskkonnas puuduvad, on vähe.

Töötajatele, kelle tervist võib mõjutada mõni töökeskkonna ohutegur või töö laad, peab tööandja korraldama tervisekontrolli.

Kulud kannab tööandja ja see viiakse läbi tööajal. Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul.

Edaspidi peab kontroll toimuma mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul.

Kas ja kuidas aga säilitada tervisekontrolliga seotud dokumente, selle kohta ilmus hea artikkel aadressil www.rmp.ee