• Raamatupidamise sise-eeskirjast, veidi rahvuslike ning romantiliste nootidega

  22 aprill, 2016 Uudised

  §11. Raamatupidamise sise-eeskiri Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid. Usutavasti mõtleb keskmine ettevõtja - kas küll veel ... Loe edasi »

 • Lihtsustatud nõuetele vastavad arved

  11 veebruar, 2016 Uudised

  KMS § 37 lõike 9 kohaselt on võimalik väljastada lihtsustatud nõuetele vastavaid arveid, kui arve väljastatakse reisijateveo teenuse osutamisel või parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali jm samalaadsete aparaatide kaudu. Vastav säte tähendab eelkõige seda, et ka maksukohustuslasel, kes vastava teenuse saab, on sisendkäibemaksu mahaarvamisel võimalik aluseks võtta arve, mis vastab üksnes lihtsustatud arve nõuetele. Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ei ületa 160 eurot ilma käibemaksuta. Lihtsustatud arvele tuleb märkida vähemalt arve väljastamise kuupäev, maksukohustuslase ... Loe edasi »

 • HEATEGEVUSLIKUD JÕULUKAARDID 2015

  18 november, 2015 Uudised

    Nendel jõuludel on meil hea meel ühineda heategevusklubi Kiwanis algatusega, tellides firma jõulukaardid Eesti laste joonistustega. Kutsume üles ka Teie ettevõtet tellima ja saatma oma klientidele eelolevateks pühadeks just Kiwanise jõulukaarte. Kõik Kiwanise jõulukaartide müügist laekuv tulu läheb Kiwanis Eesti Noorte Talentide Fondi, millega toetatakse Eesti vähekindlustatud noori, kes on silma paistnud kultuuris, spordis või teaduses ning kes oma edasiseks karjääriks vajavad ... Loe edasi »

 • Kõik me tahame teada, mis ootab ees!

  08 september, 2015 Uudised

  Kui asi puudutab tulumaksu, siis see on täiesti võimalik. Oluline teadmine nii eraisikule kui ettevõtjale - mis muutub aastast 2016. Rohkem infot: http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2015/09/08/tulumaksuseaduse-muudatused-2016 Loe edasi »

 • Excelist

  01 juuli, 2015 Uudised

  Kuuldused Exceli iganemisest on tugevalt liialdatud. Rohkem infot: http://hrfactory.com/et/personalijutud/item/excel-juhib   Loe edasi »

 • EMTAK – tegevusaladest

  12 juuni, 2015 Uudised

  Kuidas valida, otsida või muuta tegevusala. Head nõuanded leiab siit: http://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/emtak-tegevusalad-tegevusala-valimine-ja-muutmine-2015-05-27   Loe edasi »

 • Personalitöö ja aruandluse võimalused.

  21 aprill, 2015 Uudised

  Personalitöö on töö inimestega, kuid vaatamata sellele vajame aruandlust, et omada ülevaadet toimuvast ja ennustada trende – värbamismahud, töökoormuste jaotus, palgavahemike analüüs, koolituskulude ülevaade jpm. Näiteks igal aastal on ettevõtetel kohustus luua puhkuste graafikud. Milline oleks selleks parim viis? Kindlasti on selleks olemas mõningad tarkvarad, kuid ka Exceli aruanne võib muuta teie elu lihtsamaks. Rohkem infot: http://hrfactory.com/et/teenused/personalihaldus/aruandlus     Loe edasi »

 • Leppetrahv ja maksud.

  20 aprill, 2015 Uudised

  Leppetrahve on kahte tüüpi. Kohustuste rikkumise korral nõutav leppetrahv annab õiguse nõuda peale trahvi ka lepingu täitmist. Täitmist asendava leppetrahvi maksja aga korvab sellega kõik võimalikud kahjud. Mis on mis sõltub lepingu sõnastusest. Kas aga leppetrahv on tulu ja kuulub maksustamisele? Selle kohta veidi rohkem  aadressil  http://www.rmp.ee/maksud/maksudjurist/leppetrahvi-maksustamine-tulumaksuga-2015-04-14   Loe edasi »

 • Millele maksuhaldur rõhu asetab

  07 aprill, 2015 Uudised

  Ettevõtjad toetuvad oma tegevuse dokumenteerimisel tavaliselt kolmele asjale: leping, nõuetele vastav arve ning pangaülekanne. Võib aga kindel olla, et nende elementidega on  end kindlustanud ka kõik petturid. Millele siis maksuhaldur rõhu asetab, kui asub ettevõtet kontrollima? Sellel teemal on Marko Saag asjalikku infot jaganud aadressil http://www.raamatupidaja.ee/article/2015/3/31/mida-maksuhaldur-kontrollib   Loe edasi »

 • Muudatus ruumide rentimisel

  09 märts, 2015 Uudised

  Märkamatult on toimunud väike uuendus Rahandusministeeriumi poolt välja antud käibemaksuseaduse tõlgendamises. Asi puudutab eluruume, mida kasutatakse äriruumidena nagu näiteks kontorid, mis asuvad korteris. Varem, kui oli tõestatud eluruumi kasutus ainult äriruumina, sai maksuametit teavitades rendile käibemaksu lisada. Enam mitte. Alates jaanuarist, kui tegelikkuses on tegemist elu-, mitte äriruumiga, ei tohi mingi juhul rendile lisada käibemaksu. Rohkem saab sellel teemal lugeda aadressil www.raamatupidamine.ee maksude sektorist, artikkel ilmus 05.03.2015: Muudatused ... Loe edasi »