Erkki Leego – Kas pidada IT spetsialisti või osta teenust

11 29, 2009 Uudised

Üks olulisemaid strateegilisi valikuid ettevõtte jaoks on otsustada milliseid IT kompetentse hoida ja arendada ettevõtte sees ning milliseid kompetentse sisse osta, kirjutab Hansson, Leego & Partner juhtivpartner Erkki Leego.

1. Kas pidada IT spetsialisti või osta teenust?
Üks olulisemaid strateegilisi valikuid ettevõtte jaoks on otsustada milliseid IT kompetentse hoida ja arendada ettevõtte sees ning milliseid kompetentse sisse osta.
Pime usk kõike teadvasse ja oskavasse ühte IT spetsialisti on õnneks üle läinud. IT valdkonnas vajalike teadmiste, oskuste ja võimete spekter on nii lai, et paratamatu on spetsialiseerumine.
Kasutajate abistamine, programmeerimine, strateegiline IT juhtimine, serverite haldamine, arendusprojektide juhtimine, sidevõrkude ehitamine on vaid mõned näited ülesannetest, mis tänapäevase IT keskkonna arendamise ja haldamise juures olulised on.
Seega on vältimatu, et teatud hulga IT teenuseid peame me nii või teisiti sisse ostma. Strateegiline otsus on, kuhu me tõmbame piiri oma töötajate ja väliste partnerite vastutuse vahele.

1.1. Kõiki IT teenuseid on võimalik sisse osta
Teadma peab, et kõiki IT kompetentse on võimalik ekspertteenusena sisse osta. Hankida saab nii IT juhtimist ja tellijapoolset arenduse juhtimist kui kasutajatuge, süsteemide hooldust ning uute süsteemide arendamist.
Kõikide teenuste puhul on Eesti olemas ka normaalne konkurents ja on võimalik valida enda ettevõttele kõige paremini sobiv komplekt teenuseosutajaid.

1.2. Kaks ülesannet – olemasoleva süsteemi töös hoidmine ja arengu juhtimine
Üldistatuna on IT meeskonnal kaks ülesannet:
1) Tagada igapäevase elu toimimine
2) Juhtida infosüsteemi arengut
Tavapärane on, et olemasoleva süsteemi töö tagamisega saab suures osas hakkama enda spetsialist või üks IT firma. Põhilised tegevused igapäeva elu tagamisel on kasutajatugi, riist- ja tarkvara hooldus ning süsteemi monitoorimine. Teisi partnereid läheb vaja peamiselt erilisemate infosüsteemide (nt. majandustarkvara, dokumendihaldus) ja tehnoloogiate töövõime tagamisel.

1.3. Arengu juhtimisel on vaja kogemust
Infosüsteemi arengu juhtimisel läheb vajalike kompetentside spekter hüppeliselt laiemaks. Lisaks teadmistele on töötaja või teenuseosutaja puhul väga oluline kriteerium kogemus. Strateegilisi otsuseid, projektide juhtimist, uute lahenduste juurutamist teeb oluliselt kvaliteetsemalt ekspert, kes on näinud nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi. Spetsialist, kes teab mida teha, mida mitte teha ning oskab adekvaatselt planeerida vajaminevaid ressursse.

1.4. Oma töötaja on paremini kättesaadav
Oma töötaja kõige suurem eelis on kättesaadavus. On palju mõnusam astuda kohvitass käes läbi kõrvaltoast ja küsida-arutada mureküsimust päris inimesega, kui helistada IT ettevõttesse, küsida ja oodata abi. Teine aspekt – iga päev kohal oleval inimesel on lihtsam mõista ettevõtte eripära, vajadusi ja tunda meeskonnakaaslasi nii tööalaselt kui eraviisiliselt. Ja kolmandaks on võimalik oma töötajat sundida või innustada vajadusel pingutama hilisõhtutel ja nädalavahetustel.

1.5. Tee teadlik valik
Ühest vastust oma meeskonna pidamise ja teenuseosutamise piiri osas ei ole. Tean ettevõtteid, kus on kogu IT teenus alates IT juhtimisest sisse ostetud, organisatsioone kus suur osa vastutust on paljudest inimestest koosneval IT meeskonnal ning ettevõtteid, kus planeeritud IT tegevust ei ole ning häda korral aitavad välja sõbrad-tuttavad. Oluline on teha teadlik valik. Muidu võivad kulud ja probleemid üle pea kasvada.

Mõned asjaolud mida valikute tegemisel silmas pidada:
1) Kõiki IT kompetentse on võimalik sisse osta
2) IT valdkond on väga mitmetahuline ja spetsialiseerumine on möödapääsmatu
3) Kogemused on sama tähtsad kui teadmised
4) Hea spetsialist vajab pidevalt uusi väljakutseid. Vääriline väljakutse on sageli tähtsam kui töötasu.
5) Teenuse puhul on paljud töötajaga seotud kulud (koolitused, motiveerimine, töökeskkond) teenuseosutaja kanda
6) Teenust saab osta tunni kaupa täpselt nii palju kui vaja
7) Oma töötajal on lihtsam olla vajadusel kiiresti käepärast
8) Oma töötaja tunneb ettevõtte vajadusi, õhustikku ja kaastöötajaid paremini.

IT blog HLP 24.09.09