Esimestel aktsiaseltsidel ja osaühingutel kapital eurodesse vormistatud

04 18, 2011 Uudised

Selle aasta 1. jaanuarist kehtib Eestis euro. Tänaseks on 6 635st EVK-s registreeritud ettevõttest kõigest 529 ehk 8% konverteerinud oma kapitali eurodesse. 529st kapitali konverteerinud ettevõttest on 15 otsustanud võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ja 514 on osa- või aktsiakapitali eurodesse konverteerimiseks kapitali vähendanud või suurendanud.

Kuigi seadusega ei ole kapitali konverteerimisele kehtestanud lõpptähtaega, tasub kapitali ümbervormistamine peatselt ette võtta, sest alates 1. jaanuarist 2012 ei ole äriregistris enam võimalik vormistada põhikirja- või kapitalimuudatusi kroonides.

Allikas: Nasdaq OMX Tallinn