Laadukas käännös ei vaadi ainoastaan hyvää kielitaitoa,
vaan myös käännettävän aihepiirin erittäin hyvää tuntemusta.

TEKNIIKKA

Tekninen käännös on tärkein osa-alueemme, jolla olemme olleet markkinoilla yli 19 vuotta. Käännämme päivittäin sekä yksinkertaisempia käyttöohjeita että erittäin teknisiä tekstejä.

 • kodinkoneet
 • audio- ja visuaalitekniikka
 • ajoneuvot ja koneenrakennus
 • elektroniikka, energiatalous
 • raskasteollisuus
 • rakennusmateriaalit ja työkalut
 • lämpöpumput
 • lääkintätekniikka
 • maataloustekniikka
 • laitteiden turvallisuusohjeet

Teknisiä tekstejä kääntävät teknisen korkeakoulutuksen omaavat kääntäjät. Myös teknisten käännösten kielentarkastajat ovat erikoistuneet juuri tälle alalle.
Tarjoamme kattavaa palvelua: käännämme materiaalit useille kielille, muokkaamme käännöksen alkuperäistä vastaavaksi, tarvittaessa painamme ja toimitamme valmiin työn tilaajan toimistoon.
Käännämme materiaaleja (esim. kotisivut) myös asiakkaan itse suunnittelemassa käännösympäristössä.

LAKITEKSTIT

Lakitekstien käännökset ovat toinen pääalamme teknisten käännösten rinnalla.  Käännämme päivittäin hyvin erilaisia juridisia asiakirjoja.

 • sopimukset ja valtakirjat
 • lait ja asetukset
 • tuomiot
 • lausunnot ja todistukset
 • Euroopan unionin asiakirjat
 • notariaaliset asiakirjat

Lakitekstejä kääntävät oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon omaavat kääntäjät. Myös lakitekstien käännösten kielentarkastajat ovat erikoistuneet juuri tälle alalle.
Toimistossamme työskentelee Viron oikeusministeriön nimittämä viro-englanti-viro auktorisoitu kääntäjä Maire-Liis Rohtma.

TALOUS JA PANKKI

Suuren osan tilauksistamme muodostavat talousalan käännöstyöt. Talous- ja pankkitekstit ovat läheisesti yhteydessä oikeustieteen alaan.

 • tilinpäätökset
 • tilipitoasiakirjat
 • vakuutusasiakirjat
 • kiinteistöasiakirjat
 • julkisten hankintojen asiakirjat
 • taloustutkimusten yhteenvedot
 • ammattialojen artikkelit

Talous- ja pankkitekstejä kääntävät joko oikeustieteellisen tai taloustieteellisen korkeakoulutuksen omaavat kääntäjät. Myös talousalan käännösten kielentarkastajat ovat erikoistuneet juuri tälle alalle.

SEKALAISTA

Päivittäisessä työssämme käsittelemme myös useita eri aihealueita.

 • matkailutekstit
 • markkinointi- ja mainostekstit
 • kotisivut
 • koulutusmateriaalit
 • tuote-esittelyt
 • yliopiston lopputyöt
 • gastronomia
 • urheilu ja vapaa-aika

Myyntiin suunnattujen tekstien kääntäminen on jännittävää, mutta samalla myös aikaavievää työtä. Tämä edellyttää kääntäjältä luovaa lähestymistä ja laajaa näkökenttää. Tällaisia materiaaleja kääntävät markkinointitaustaa tai -kokemusta omaavat kääntäjät.

Laki-, talous- ja tekniikkatulkkiemme tiimi antaa yrityksesi käyttöön parhaimman tietotaitonsa ja kokemuksensa!

Pyydä tarjous täyttämällä tarjouspyyntölomake tai lähetä sähköpostia osoitteeseen translations@sunnybusiness.ee.
Jos sinulla on kysyttävää, soita +372 684 1420.