Laadukas käännös ei vaadi ainoastaan hyvää kielitaitoa,
vaan myös käännettävän aihepiirin erittäin hyvää tuntemusta.

Tavoitteesta riippuen voidaan toisistaan erottaa kielentarkastus, alakohtainen tarkastus ja painoa edeltävä oikoluku.

Kielentarkastaja varmistaa käännöstekstin kielellisen oikeellisuuden. Tarvittaessa hän korjaa oikeakielisyyden ja sanavalinnat, muotoilee lauseita uudelleen, yhdenmukaistaa tyyliä ja alakohtaisen sanaston käyttöä. Kielentarkastaja korjaa tekstejä vain omalla äidinkielellään.

Alakohtainen tarkastaja varmistaa kielentarkistuksen lisäksi myös käännöstekstin sisällön oikeellisuuden ja tarkistaa, onko alkutekstin idea käännetty oikein ja välitetty mitään välistä jättämättä. Alakohtainen tarkastaja on kyseisen alan kääntäjä tai kielentarkastaja, jolla on käännöskokemusta. Hän hallitsee erittäin hyvin sekä lähtö- että kohdekielen. Alakohtainen tarkastaja toimittaa tekstejä vain omalla äidinkielellään.

Painoa edeltävä oikoluku tehdään painoon meneville materiaaleille taiton jälkeen. Se on virheettömän julkaisun saamista varten kaikkein tärkein vaihe. Oikolukija vertaa taitettua käännöstiedostoa vielä kerran alkuperäismateriaaliin, tarkistaa sisällön, taulukoiden, kaavioiden yms. vastaavuuden alkuperäiseen ja poistaa taiton yhteydessä mahdollisesti tulleet kirjoitusvirheet. Painoa edeltävää oikolukua oikolukija tekee vain omalla äidinkielellään.

Jos käännösmateriaalit on tarkoitettu julkaistaviksi laajemmalle yleisölle, suosittelemme niille ehdottomasti myös kielentarkastusta, painoon meneville materiaaleille olisi suotavaa tilata myös painoa edeltävä oikoluku.

Kuten kääntäjät, myös kielentarkastajat ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn aihealueeseen. Näin esimerkiksi toimistossamme teknisiä tekstejä tarkastavat teknisten tekstien kielentarkastajat ja lakitekstejä oikeustieteellisen alan kielentarkastajat.

Tarjoamme kielentarkastusta myös itse laatimillesi materiaaleille.

Laki-, talous- ja tekniikkatulkkiemme tiimi antaa yrityksesi käyttöön parhaimman tietotaitonsa ja kokemuksensa!

Pyydä tarjous täyttämällä tarjouspyyntölomake tai lähetä sähköpostia osoitteeseen translations@sunnybusiness.ee.
Jos sinulla on kysyttävää, soita +372 684 1420.