Laadukas tulkkaus ei vaadi ainoastaan hyvää kielitaitoa,
vaan myös tulkattavan aihepiirin erittäin hyvää tuntemusta.

Monissa kokouksissa, seminaareissa ja neuvotteluissa, joihin osallistuu eri kieliä puhuvaa yleisöä, voidaan tarvita tulkkausta. Riippuen tapahtuman erityispiirteistä, käytetään joko simultaanitulkkausta, konsekutiivitulkkausta ja kuiskaustulkkausta.

Simultaanitulkkaus on tulkkausta puheen aikana. Sitä käytetään lähinnä pidemmissä tapahtumissa suuremmissa auditorioissa, myös silloin, kun tarvitaan tulkkausta samanaikaisesti useisiin eri kieliin. Simultaanitulkkaus edellyttää erityisten tulkkausvälineiden olemassaoloa. Tulkki toimii äänieristetyssä kopissa, hän kuuntelee puhujaa kuulokkeiden avulla ja tulkkaa simultaanisti mikrofoniin. Auditoriossa olevat kuulijat voivat valita sopivalta kanavalta sopivan tulkkauskielen ja kuunnella puhujaa samalla tavalla kuulokkeiden avulla.

Tapahtuman intensiteetistä riippuen simultaanitulkkausta tekevät yhteen kielisuuntaan kaksi tulkkia kerralla vaihtaen vuoroa aina 30–40 minuutin välein. Lyhytkestoisemmassa tilaisuudessa laadun voi taata myös yksi tulkki. Simultaanitulkkausta tarjotaan esimerkiksi koulutuksiin, konferensseihin ja asiakastapahtumiin.

Konsekutiivitulkkaus on sopivampi silloin, kun yleisö on pienempi ja tulkkausta tarvitaan vain yhdelle kielelle. Konsekutiivitulkkauksessa ei tarvita erityistä tulkkaustekniikkaa. Tulkki on puhujan vieressä, tekee esityksestä muistiinpanoja ja tulkkaa 5-10 minuutin jaksoissa.

Puhuminen ja tulkkaus tapahtuvat vuorotellen, joten on otettava huomioon, että tapahtuma pitenee tulkkauksen ajan verran. Konsekutiivitulkkausta tekee yleensä yksi tulkki kerralla. Yli neljän tunnin kokouksiin voisi ottaa kaksi tulkkia. Konsekutiivitulkkausta tarjoamme esimerkiksi liiketapaamisiin ja notaarin tapaamisiin.

Kuiskaustulkkaus on simultaanitulkkauksen alalaji. Se on sopiva tilanteessa, jossa kuulijoina on 1-3 henkilöä, jotka eivät ymmärrä tapahtuman pääkieltä. Tulkki istuu kuulijoiden vieressä ja tulkkaa hiljaisella äänellä puhujan tekstiä. Kuiskaustulkkauksessa ei tarvita erityistä tulkkaustekniikkaa.

Mitä tulkkausta tilattaessa on otettava huomioon?

  • Tapahtuman onnistumista varten tulisi valita oikea tulkkauslaji ja varata tulkit mahdollisimman aikaisin. Tilaus on suositeltavaa tehdä 1-3 viikko ennen tapahtumaa.
  • Tulkattavien kieliparien, tapahtuman päivämäärän, kellonajan ja sijainnin lisäksi odotamme tietoa myös päivän ohjelmasta, esiintyjistä ja yleisön määrästä.
  • Laadukkaan palvelun tarjoamista varten tulkin ja asiakkaan välinen yhteistyö on tärkeää. Tulkin pitää tutustua etukäteen tapahtuman teemaan, joten materiaalit (esitykset, diat ja/tai muut aiheeseen liittyvät apumateriaalit) on toimitettava tulkille viimeistään viikkoa aikaisemmin.
  • Puhujille – kirjalliset materiaalit eivät pääasiassa sovellu suulliseen esitykseen. Siksi tulkit ovat aina kiitollisia, kun suositaan rauhallista puhenopeutta ja vältetään kirjallisen tekstin lukemista.

Laki-, talous- ja tekniikkatulkkiemme tiimi antaa yrityksesi käyttöön parhaimman tietotaitonsa ja kokemuksensa!

Pyydä tarjous täyttämällä tarjouspyyntölomake tai lähetä sähköpostia osoitteeseen translations@sunnybusiness.ee.
Jos sinulla on kysyttävää, soita +372 684 1420.