Kõik Sunny Business Services ettevõtted on ISO 9001:2008 sertifitseeritud

06 14, 2011 Uudised

Koos Sunny Team OÜ ja tema tütarettevõtete juhtimissüsteemide kaasajastamisega on kõikide ettevõtete juhtimissüsteem vastavusse viidud standardi ISO 9001:2008 nõuetega. Peale edukat auditit on Bureau Veritas Eesti OÜ väljastanud 23. mail 2011 vastavussertifikaadi, millega meie ettevõtete poolt osutatavad finants- ja raamatupidamisteenused, IT riist- ja tarkvara hooldusteenused, tõlketeenused, õigusabi- ja turundusteenused on vastavuses standardi ISO 9001:2008 nõuetega. Meie sügavaks sooviks on, et see aitab tõsta ettevõtete usaldusväärsust ja tagab klientide rahulolu püsiva tõusu.

Juhtimissüsteemide kaasajastamise ja kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimise projekt viidi läbi perioodil 11.04.2011-26.05.2011 Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.  Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.