Lihtsustatud nõuetele vastavad arved

02 11, 2016 Uudised

KMS § 37 lõike 9 kohaselt on võimalik väljastada lihtsustatud nõuetele vastavaid arveid, kui arve väljastatakse reisijateveo teenuse osutamisel või parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali jm samalaadsete aparaatide kaudu. Vastav säte tähendab eelkõige seda, et ka maksukohustuslasel, kes vastava teenuse saab, on sisendkäibemaksu mahaarvamisel võimalik aluseks võtta arve, mis vastab üksnes lihtsustatud arve nõuetele. Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ei ületa 160 eurot ilma käibemaksuta.

Lihtsustatud arvele tuleb märkida vähemalt arve väljastamise kuupäev, maksukohustuslase nimi ja maksukohustuslasena registreerimise number, kauba või teenuse nimetus või kirjeldus ning maksustatav summa ja tasumisele kuuluv käibemaksusumma (KMS § 37 lg 10).

Maksukohustuslane, kellele väljastatakse lihtsustatud arve, on kohustatud sellele arvele märkima oma nime ja maksukohustuslasena registreerimise numbri (KMS § 37 lg 11).

Oluline on, et Maksu- ja Tolliameti tõlgenduses tohib lihtsustatud arvena kästitleda ainult automaatsetest terminaalidest (parkimisautomaat, automaattankla) välja trükitud dokumente. Kui ettevõtte juhatuse liige või töötaja ostab midagi jaekauplusest firma jaoks, peab ta sisendkäibemaksu mahaarvamiseks paluma väljastada kõigile nõuetele vastava arve firma nimele. Selleks tuleks pöörduda kaupluse infoletti juba enne ostu sooritamist, sest osad jaekauplused nõuavad eelnevalt vastava lepingu sõlmimist ettevõttega.