Personalitöö ja aruandluse võimalused.

04 21, 2015 Uudised

Personalitöö on töö inimestega, kuid vaatamata sellele vajame aruandlust, et omada ülevaadet toimuvast ja ennustada trende – värbamismahud, töökoormuste jaotus, palgavahemike analüüs, koolituskulude ülevaade jpm. Näiteks igal aastal on ettevõtetel kohustus luua puhkuste graafikud. Milline oleks selleks parim viis? Kindlasti on selleks olemas mõningad tarkvarad, kuid ka Exceli aruanne võib muuta teie elu lihtsamaks. Rohkem infot:

http://hrfactory.com/et/teenused/personalihaldus/aruandlus