Raamatupidamise sise-eeskirjast, veidi rahvuslike ning romantiliste nootidega

04 22, 2016 Uudised

§11. Raamatupidamise sise-eeskiri

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

Usutavasti mõtleb keskmine ettevõtja – kas küll veel ei ole nendest reeglitest? Miks ometi, MIKS?? Tõenäoline on ka, et paljudel ettevõtetel selline dokument üldse puudub või kui ongi olemas, siis aastate tolm lehekülgede vahel on paks.

Miks on vaja, sellest võib kirjutada (ja kindlasti on seda tehtud rohkem kui üks kord!) pikki ning sisutihedaid teoseid. Nende raamatute kasulik omadus tavainimesele on, et kui lugemisega kord lõpuni jõuda, võib kohe otsast uuesti alustada ja jälle nagu täiesti värske raamat! Tegelikult on asi aga lihtne. Raamatupidamise sise-eeskirja on vaja selleks, et

  • ettevõttes toimuv ja selle dokumenteerimine vastaks nii seadustele kui ka ettevõtte vajadustele
  • võimalikud riskid oleksid kontrollitud ning tegevusi saaks vajadusel parandada

Et dokumendist ka kasu oleks, tuleb seda aeg-ajalt üle vaadata ning tegelikkusega (või siis vastupidi- tegelikkus eeskirjadega) taas kooskõlla viia.

Ok-ok, mõtleb nüüd keskmine ettevõtja, teeme siis ära kui nii väga vaja on, aga et oleks lühidalt. Siililegi selge, kuidas üht või teist asja tegema peab, mida siin pikalt kirjutada!  Aga kui juba siile on erinevaid (romantilis-melanhoolseid nagu siil udus, konsulteerivaid nagu rahvuseeposes, looduses leiab öiseid tegutsejaid ja päevaseid jalutajaid), siis erinevaid inimesi ning arusaamu on veelgi rohkem! Ka elementaarsed reeglid tuleb kirjeldada ja “loominguliseks” tegevuseks ei tohi ruumi jätta. Kuidas on, paneme oma raamatupidamise töö põhimõtted kirja?