Sunny Contineo OÜ
pakub dokumendi- ja arhiivihaldusteenust. Süsteemne dokumendihaldus tagab operatiivse ligipääsu nii paber- kui digikandjal infole, mis kiirendab oluliselt otsuste tegemist tööprotsessis. Läbimõeldud arhiivihaldus on baasiks pikemaajaliste analüüside teostamisel ning tagab info säilimise seaduses ettenähtud tähtaegade jooksul, omades lisaks teabeväärtusele ka tõestusväärtust. Pakume klientidele nii dokumendi- ja arhiivihaldusteenuse just antud ettevõttele sobivaid terviklahendusi, kui ka aitame korrastada ja täiendada juba olemasolevaid süsteeme.

Lugupidamisega
Margit Miller
Juhatuse liige/CEO
Sunny Contineo OÜ