Meie klientideks on:

  • kohalikud omavalitsused ja nende allasutused
  • äriühingud
  • avalikke ülesandeid täitvad ettevõtted
  • teadusasutused
  • MTÜ-d
  • FIE-d
  • eraisikud