Meie töötajatel on olemas vajalik kompetents:

  • arhivaari kutsetunnistus,
  • pikaajalise erialase töö kogemus suures asutuses ning avalikus arhiivis,
  • ärisaladust, meditsiini-, notari- jm delikaatseid isikuandmeid sisaldavate dokumentidega töötamise kogemus.