Raamatupidamine on iga organisatsiooni lahutamatu osa. Iga ettevõtja mõtteis on olnud küsimus: “Kas raamatupidamine on firmasisene kohustus või osta raamatupidamisteenus sisse?”.

Sunny vastab: “Kui Teie ettevõttel on piisavalt ressursse (aega ja raha), siis võite edukalt raamatupidamist majasiseselt korraldada. Kui aga soovite säästa oma aega ja raha, siis saame Teid aidata – kvaliteetne raamatupidamine on olnud meie tegevusalaks juba 20 edukat aastat!”

Telli kvaliteetne raamatupidamine meilt! Küsi pakkumist finants@sunnybusiness.ee

“Oma tööd teeme korrektselt ja usaldusväärselt, oleme pühendunud ja täpsed. Järgime raamatupidamise head tava ja valdkonda reguleerivaid õigusakte. Tuginedes professionaalsusele ja pikaajalisele töökogemusele finantsvaldkonnas tagame kvaliteetse teenuse”.

Raamatupidamine – meie teenused

•  jooksev raamatupidamine
•  eelmiste perioodide korrastamine
•  konkreetse perioodi raamatupidamine
•  raamatupidamise sisseseadmine
•  raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
•  algdokumentide kontroll ja töötlemine
•  müügiarvete koostamine
•  müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontoros
•  ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
•  komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
•  põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
•  deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
•  deklaratsioonide parandamine
•  statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
•  aruannete(bilanss,kasumiaruanne) koostamine
•  objekti arvestuse pidamine
•  aastaaruande koostamine

Palgaarvestus

•  töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
•  lisatasude, preemiate arvestamine
•  puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
•  töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
•  statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile ja Eesti Pangale
•  palkade ja maksude ettevalmistamine internetipangas

Lisateenused

•  käibemaksukohustlaseks registreerimine Maksu- ja Tolliametis
•  finantsnõustamine- ja analüüs
•  krediidihaldus
•  nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
•  nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
•  kirjade saatmine meie aadressile
•  eelmiste aastate raamatupidamise algdokumentide ajutine hoidmine

Jäta raamatupidamine Sunny mureks ja keskendu oma põhiärile!

Telli kvaliteetne raamatupidamine meilt!