Raamatupidamine on iga organisatsiooni lahutamatu osa. Iga ettevõtja mõtteis on olnud küsimus: “Kas raamatupidamine on firmasisene kohustus või osta raamatupidamisteenus sisse?”.

Sunny vastab: “Kui Teie ettevõttel on piisavalt ressursse (aega ja raha), siis võite edukalt raamatupidamist majasiseselt korraldada. Kui aga soovite säästa oma aega ja raha, siis saame Teid aidata – kvaliteetne raamatupidamine on olnud meie tegevusalaks juba 20 edukat aastat!”

Telli kvaliteetne raamatupidamine meilt! Raamatupidamise hinnakirja leiad siit!

“Oma tööd teeme korrektselt ja usaldusväärselt, oleme pühendunud ja täpsed. Järgime raamatupidamise head tava ja valdkonda reguleerivaid õigusakte. Tuginedes professionaalsusele ja pikaajalisele töökogemusele finantsvaldkonnas tagame kvaliteetse teenuse”.

Raamatupidamine – meie teenused

•  jooksev raamatupidamine
•  eelmiste perioodide korrastamine
•  konkreetse perioodi raamatupidamine
•  raamatupidamise sisseseadmine
•  raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
•  algdokumentide kontroll ja töötlemine
•  müügiarvete koostamine
•  müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontoros
•  ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
•  komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
•  põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
•  deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
•  deklaratsioonide parandamine
•  statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
•  aruannete(bilanss,kasumiaruanne) koostamine
•  objekti arvestuse pidamine
•  aastaaruande koostamine

Palgaarvestus

•  töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
•  lisatasude, preemiate arvestamine
•  puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
•  töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
•  statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile ja Eesti Pangale
•  palkade ja maksude ettevalmistamine internetipangas

Lisateenused

•  käibemaksukohustlaseks registreerimine Maksu- ja Tolliametis
•  finantsnõustamine- ja analüüs
•  krediidihaldus
•  nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
•  nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
•  kirjade saatmine meie aadressile
•  eelmiste aastate raamatupidamise algdokumentide ajutine hoidmine

Jäta raamatupidamine Sunny mureks ja keskendu oma põhiärile!

Telli kvaliteetne raamatupidamine meilt!