Sunny Business Services ja konserni üksikud ettevõtted on mitme siseriikliku ja rahvusvahelise organisatsiooni liikmed:

Rootsi Kaubanduskoda Eestis – The Swedish Chamber of Commertce in Estonia

Eesti Tõlkebüroode Liit – The Association of Estonian Translation Companies

Eesti Maksumaksjate Liit Estonian Taxpayers Association