Kvaliteetne tõlge ei eelda mitte ainult head võõrkeelte oskust, vaid ka väga häid teadmisi tõlgitavast valdkonnast.

Pakume kirjaliku tõlke teenust rohkem kui 30 keelesuunal. Tõlgime enim levinud Euroopa keeltest ja keeltesse. Tänu headele koostööpartneritele kõigil neljal kontinendil oleme võimelised pakkuma väga laia keelekombinatsioonide valikut. Eriti tugevad oleme balti, slaavi ja skandinaavia keelesuundadel.

Tõlkeprotsessis osaleb alati mitu liiget – projektijuht, tõlkijad, keeletoimetajad, vajadusel ka tehniline toimetaja ning kujundaja. Tõlkija tõlgib võõrkeelest oma emakeelde ning keeletoimetaja loeb tekste samuti vaid oma emakeeles.

Vastavalt tõlgitud teksti kasutuseesmärgile pakume tõlketeenust kahel tasandil:

STANDARDTÕLGE: erialatõlkija (jurist, insener, majandusspetsialist vm asjatundja) + tehniline väljastusülevaatus
KLASSIKALINE TÕLGE: erialatõlkija (jurist, insener, majandusspetsialist vm asjatundja) + keeletoimetaja + tehniline väljastusülevaatus

Esimest varianti soovitame tellida eelkõige vaid selliste materjalide puhul, mille eesmärk on teksti mõistmine ja tähenduse edasiandmine. Parim tulemus sünnib siiski tõlkija ja keeletoimetaja omavahelises koostöös. Kui kirjalik tõlge on mõeldud laiemale lugejaskonnale, on otstarbekas tekst ka keeleliselt toimetada.

Kirjaliku tõlke hinda arvestatakse tõlgitud teksti lehekülje alusel: 1 standardlehekülg = 1800 tähekohta koos tühikutega. Tõlkija keskmine tõlkejõudlus on 5–7 lehekülge tööpäevas.

Kõik-ühest-kohast: tõlgime materjalid korraga mitmesse keelde, kujundame tõlked identseks originaaliga, vajadusel trükime ning toimetame valmis töö Sulle kontorisse kätte!

Meie õigus-, majandus- ja tehnikatõlgete meeskond rakendab Sinu ettevõtte teenistusse oma parimad oskused ja kogemused!

P.S! Tõlget tellides kinnitate, et olete nõustunud teenuse osutamise tüüptingimustega:
Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused

Küsi hinnapakkumist täites hinnapäringu vorm või saada e-kiri aadressile tolge@sunnybusiness.ee.
Küsimuste korral helista +372 684 1420.