Kvaliteetne tõlge ei eelda mitte ainult head võõrkeelte oskust, vaid ka väga häid teadmisi tõlgitavast valdkonnast.

Paljudel kohtumistel, seminaridel või läbirääkimistel, kus osaleb eri keeli kõnelev kuulajaskond, võib vaja minna suulist tõlget. Suuline tõlge sõltub ürituse eripärast, eristatakse sünkroontõlget, järeltõlget ning sosintõlget.

Sünkroontõlge on tõlkimine kõnelemise ajal. Seda kasutatakse peamiselt ajamahukamate ürituste puhul suuremates auditooriumites, samuti siis, kui vajatakse tõlget üheaegselt mitmesse eri keelde. Sünkroontõlge eeldab spetsiaalse tõlketehnika olemasolu. Tõlk töötab helikindlas kabiinis, ta kuulab kõnelejat kõrvaklappide abil ning tõlgib sünkroonselt mikrofoni. Auditooriumis olev kuulajaskond saab valida sobivast kanalist sobiva tõlkekeele ning kuulab kõnelejat samuti kõrvaklappide abil.

Sõltuvalt ürituse intensiivsusest teevad sünkroontõlget ühel keelesuunal korraga kaks tõlki, kes üksteist iga 30–40 minuti järel välja vahetavad. Lühema kestuse korral saab kvaliteedi tagada ka üks tõlk. Sünkroontõlget pakume näiteks koolitustele, konverentsidele ja kliendiüritustele.

Järeltõlge on sobivam olukorras, kus kuulajaskond on väiksem ning tõlget vajatakse vaid ühte keelde. Järeltõlkeks ei ole spetsiaalset tõlketehnikat vaja. Tõlk on kõneleja kõrval, teeb ettekandest märkmeid ning tõlgib kõnet 5–10 minutiliste intervallidega.

Kõnelemine ja tõlkimine toimub kordamööda, mistõttu tuleb arvestada sellega, et üritus pikeneb tõlkimise aja võrra. Järeltõlget teeb tavaliselt korraga üks tõlk. Pikemate kui neljatunniste kohtumiste korral võiks kaasata kaks tõlki. Järeltõlget pakume näiteks äri- ja notarikohtumiste tarbeks.

Sosintõlge on sünkroontõlke alaliik. See on sobiv olukorras, kus kuulajaks on 1–3 inimest, kes ei ei saa ürituse põhikeelest aru. Tõlk istub kuulajaskonna kõrval ning tõlgib vaikse häälega kõneleja teksti. Sosintõlkeks ei ole spetsiaalset tõlketehnikat vaja.

Mida suulise tõlke tellimisel silmas pidada?

  •  Ürituse õnnestumiseks tuleks valida õiget liiki tõlge ning broneerida tõlgid võimalikult varakult. Tellimus on soovitatav esitada 1–3 nädalat ennem ürituse toimumist.
  • Lisaks tõlkekeeltele, ürituse toimumise kuupäevale, kellaaegadele ja asukohale ootame infot ka päevakava, esinejate ja kuulajaskonna arvu kohta.
  • Kvaliteetse teenuse pakkumiseks on oluline tõlgi ja kliendi vaheline koostöö. Tõlk peab eelnevalt tutvuma ürituse temaatikaga, seetõttu tuleks materjalid (ettekanded, slaidid ja/või muud teemakohased materjalid) edastada vähemalt üks nädal varem.
  • Kõnelejatele – kirjalikud materjalid ei sobi enamasti suuliseks taasesituseks. Seetõttu on tõlgid alati tänulikud, kui eelistatakse mõõdukat kõnetempot ning välditakse kirjaliku teksti mahalugemist.

Meie õigus-, majandus- ja tehnikatõlgete meeskond rakendab Sinu ettevõtte teenistusse oma parimad oskused ja kogemused!

P.S! Tõlget tellides kinnitate, et olete nõustunud teenuse osutamise tüüptingimustega:
Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused

Küsi hinnapakkumist täites hinnapäringu vorm või saada e-kiri aadressile tolge@sunnybusiness.ee.
Küsimuste korral helistage +372 684 142