Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel. (Paul Ariste, Eesti keeleteadlane 1905-1990)

Sõltuvalt eesmärgist võib eristada keeletoimetamist, erialatoimetamist ja trükieelset korrektuuri.

Keeletoimetaja veendub tõlketeksti keelelises korrektsuses. Vajadusel parandab ta õigekeelt ja sõnavalikut, sõnastab lauseid ümber, ühtlustab stiili ning oskussõnavara kasutamist. Keeletoimetaja korrigeerib tekste vaid oma emakeeles.

Erialatoimetaja veendub lisaks keelekorrektuurile ka tõlketeksti sisulises õigsuses ning kontrollib, kas algteksti mõte on tõlkes õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud. Erialatoimetaja on vastava valdkonna tõlkija või tõlkekogemusega keeletoimetaja, kes valdab väga hästi nii lähte- kui ka sihtkeelt. Erialatoimetaja toimetab tekste vaid oma emakeeles.

Trükieelne korrektuur tehakse trükki minevatele materjalidele peale kujundus- ja küljendustöid. See on vigadeta trükise saamiseks kõige olulisem etapp. Korrektor võrdleb kujundatud tõlkefaili veelkord originaalmaterjaliga, kontrollib üle sisukorra, tabelite, graafikute jm vastavuse originaalile ning kõrvaldab küljendamise käigus tekkida võinud õigekirja- ja poolitusvead. Trükieelset korrektuuri teeb korrektor vaid oma emakeeles.

Kui tõlkematerjalid on mõeldud avaldamiseks laiemale lugejaskonnale, soovitame need kindlasti ka keeleliselt toimetada, trükki minevate materjalide puhul tuleks tellida ka trükieelne korrektuur. Sarnaselt tõlkijaga on ka keeletoimetaja spetsialiseerunud mingile kindlale teemavaldkonnale. Nii näiteks toimetavad meie büroos tehnilisi tekste tehnikatekstide keeletoimetajad ning juriidilisi tekste õigusvaldkonna keeletoimetajad.

Pakume keelekorrektuuri ka teie enda koostatud materjalidele.

Meie õigus-, majandus- ja tehnikatõlgete meeskond rakendab Sinu ettevõtte teenistusse oma parimad oskused ja kogemused!

Küsi hinnapakkumist täites hinnapäringu vorm või saada e-kiri aadressile tolge@sunnybusiness.ee.
Küsimuste korral helista +372 684 1420.