20. tegevusaasta jooksul oleme omandanud kogemust väga erinevat liiki tekstidega.

TEHNIKA

Tehniline tõlge on meie peamine tõlkevaldkond. Tõlgime iga päev nii kergemat laadi kasutusjuhendeid kui ka väga süvatehnilisi tekste.

 • kodumasinad
 • audio- ja visuaaltehnika
 • sõidukid ja masinaehitus
 • elektroonika, energeetika
 • rasketehnika
 • ehitusmaterjalid ja tööriistad
 • soojuspumbad
 • meditsiinitehnika
 • põllumajandustehnika
 • seadmete ohutusjuhendid

Tehnilisi tekste tõlgivad tehnilise kõrgharidusega tõlkijad. Ka tehniliste tõlgete keeletoimetajad on spetsialiseerunud just selle valdkonna toimetamisele.
Kõik-ühest-kohast: tõlgime materjalid korraga mitmesse keelde, kujundame tõlked identseks originaaliga, vajadusel trükime ning toimetame valmis töö Sulle kontorisse kätte.
Tõlgime materjale (näiteks kodulehe tõlkimine) ka kliendi enda loodud spetsiaalses tõlkekeskkonnas.

JURIIDIKA

Õigustõlge on meie teine peamine töövaldkond tehnilise tõlke kõrval. Tõlgime iga päev väga erinevaid juriidilise sisuga dokumente.

 • lepingud ja volikirjad
 • seadused ja määrused
 • kohtuotsused
 • avaldused ja tõendid
 • Euroopa Liidu dokumendid
 • notariaalsed dokumendid

Õigustekste tõlgivad juriidilise kõrgharidusega tõlkijad. Ka õigustõlgete keeletoimetajad on spetsialiseerunud just selle valdkonna toimetamisele.
Meie büroos töötab kohapeal Justiitsministeeriumi ametisse vannutatud eesti-inglise vandetõlk Maire-Liis Rohtma.

MAJANDUS JA PANGANDUS

Suure osa meie tellimustest moodustavad majandustõlked. Majandus- ja pangandustekstid on lähedalt seotud õigusvaldkonnaga.

 • majandusaasta aruanded
 • raamatupidamisdokumendid
 • kindlustusdokumendid
 • kinnisvaradokumendid
 • hankedokumendid
 • majandusuuringute ülevaated
 • erialaartiklid

Majandus- ja pangandustekste tõlgivad juriidilise ja/või majandusalase kõrgharidusega tõlkijad. Ka majandustõlgete keeletoimetajad on spetsialiseerunud just selle valdkonna toimetamisele.

VARIA

Oma igapäevatöös puutume kokku veel väga paljude erinevate teemavaldkondadega.

 • turismitekstid
 • turundus- ja reklaamtekstid
 • koduleheküljed
 • koolitusmaterjalid
 • tootetutvustused
 • ülikooli lõputööd
 • gastronoomia
 • sport ja vaba aeg

Müügile suunatud tekstide tõlge on põnev, kuid samas ka aeganõudev töö. See eeldab tõlkijalt loovat lähenemist ning laia silmaringi. Selliseid materjale tõlgivad turundusalase tausta või kogemusega tõlkijad.

Meie õigus-, majandus-, ja tehnikatõlgete meeskond rakendab Sinu ettevõtte teenistusse oma parimad oskused ja kogemused!

P.S! Tõlget tellides kinnitate, et olete nõustunud teenuse osutamise tüüptingimustega: Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused

Küsi hinnapakkumist täites hinnapäringu vorm või saada e-kiri aadressile tolge@sunnybusiness.ee.
Küsimuste korral helista +372 684 1420.