Statistika töödemahu muutmise osas

02 08, 2011 Uudised

Aeg ajalt on klientidel küsimus, et tõlgitava algteksti pikkuseks on näiteks 5 lehekülge ( 5 x 1800 tähemärki koos tühikutega), siis miks on pakkumisel 6 lehekülge? Või  ühel konkureerival pakkumisel on 5,8 ja teisel hoopis 6,2 lehekülge?

Tasub teada, et tõlkides tekst tavaliselt pikeneb. Seda erinevate keelte grammatilise eripära, näit. rohkete eessõnade kasutamise puhul kui ka seetõttu, et mõnes (nt hispaania- ja prantsuse keeles) läheb samade mõistete seletamiseks ca 12 – 20 % rohkem sõnu.

Võtsime välja Sunny Galandrex Tõlkebüroo viimased 11 tööd ja tegime statsitika. Nagu näha on keskmine pikenemine suunal eesti – inglise  ca 14 % ja inglise – eesti puhul ca 2%.  Statistikast on ka näha, et osade tööde mahu kasv on olnud üle 24% ja  inglise-eesti suunal on näha hoopis  mahu kahanemist ca -12%.

Kuna pakkumise tegemisel ei tea kunagi ette tõlke mahtu, tehaksegi pakkumisi nn. max lehekülgede arvule. Küll, aga tuleb arve alati reaalse mahu põhjalt ja tavaliselt saades plaanitust väiksem arve on ju kõik rahul!

Inglise -> eesti tõlge     Eesti -> inglise tõlge
Algtekst Tõlge kasv/
kahanemine%
Algtekst Tõlge kasv/
kahanemine%
67669 74333     9,85% 1285 1522 18,44%
7829 7807    -0,28% 2751 2769 0,65%
9725 10756   10,60% 1449 1800 24,22%
12312 13561   10,14% 940 1025 9,04%
1050 920  -12,38% 3703 4249 14,74%
2081 2249     8,07% 1835 2151 17,22%
99965 111481   11,52% 1663 2022 21,59%
11582 10440   -9,86% 7889 8403 6,52%
7366 6976   -5,29% 3530 3830 8,50%
97587 105778    8,39% 43009 51292 19,26%
1951 1733 -11,17% 3593 4246 18,17%
keskmine 1,78% keskmine 14,40%