Sunny Business Services ühtne sügisüritus

11 03, 2010 Uudised

30.oktoobril toimus konserni ettevõtete töötajatele meeleolukas sügisüritus. Koos sõideti bussiga Kopli-Madise tallu Harjumaal, kus arutati tööasju, läbiti spiooniakadeemia ja lõpuks löödi tantsu keskööni. Toimunud seminaril tegid ettekande Mati Annus, kes andis ülevaate grupi ettevõtetest ja rääkis meie töötulemustest. Argo Rebane tegi kokkuvõtte värskest turundusstrateegiast. Kõikide ettevõtete juhid andsid lühiülevaate pakutavatest teenustest ja Tõnu Tibbing tegi teatavaks toimunud kliendiküsitluse tulemused. Peale kosutavat lõunasööki asusid osalejad lahendama spiooniülessandeid, mis nõudis nutikust ja head meeskonnatööd. Õhtu lõppes lõbusa tantsu- ja tralliga. Üritus õnnestus igati ja loodame, et see muutub meile traditsiooniks.