Sunny Finants OÜ on ERPEL-i asutajaliige

06 17, 2010 Uudised

16.juunil asutati Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit (ERPEL), mille eesmärgiks on seatud tõsta raamatupidamisteenuse kvaliteeti ning ettevõtjate teadlikkust raamatupidamisteenusest.

Liidu eesmärgid:
– tegutseda raamatupidamisteenuseid osutavate ettevõtete ühtse organina,
– esindada ja kaitsta Liidu liikmete huve,
– aidata kaasa majandusarvestusvaldkonna arengule Eestis,
– aidata luua ja edendada ühiskonnas raamatupidamisteenuse arengut soodustavaid tingimusi,
– ühtlustada ja ajakohastada liikmete raamatupidamisteenuse osutamise praktikat ja head tava, tagades sellega osutatava teenuse   kvaliteedi.

Liidu asutajaliikmed:
– ADEX Financial Solutions OÜ
– AR Tähelend OÜ
– Assets RMP OÜ
– Competence Osaühing
– Ecovis Vesiir OÜ
– ETL- Baltic Group OÜ
– Finance Management OÜ
– IMG Numeri OÜ
– Kermon Hekta Osaühing
– Osaühing Vallaste ja Partnerid
– OÜ Eventus EA
– Rimess OÜ
– Rödl & Partner OÜ
– Sunny Finants OÜ
– Tuokko OÜ

Mõte raamatupidajaid ühendavast liidust on õhus olnud juba paar aastat, selle aasta alguses hakkas see konkreetsemat kuju võtma ning valati vormi kolmapäeval Meritoni hotellis, kus toimus ERPELi asutamisüritus.
„Selle aasta alguses hakkasime ringi vaatama, käisime konkurentidel külas, rääkisime oma muredest ja saime aru, et kõigil meil on need ühesugused. Siis jõudsimegi järelduseni, et selline liit oleks äärmiselt vajalik, sest seni pole meie valdkonna ettevõtted omavahel väga palju suhelnud, igaüks askeldab omas nurgas,” rääkis liidu juhatuse liige Mirje Trumsi, kes on igapäevaselt ametis raamatupidamisbüroos ADEX Financial Solutions.
Raamatupidamisteenuse turg on väga killustunud. Teenuse osutajaid on palju – äriregistri andmetel oli 2008.aastal raamatupidamisteenuse käivet näidanud üle 1800 ettevõtte, aktiivselt tegutsejaid on umbes 1000. Teenust osutavad bürood on väikesed ning seetõttu on raske töötajaid kõrgel tasemel koolitada, arendada teenuse osutamiseks vajalikku ja sobilikku tarkvara ning tekib ka muid probleeme. „Suuremal bürool on oluliselt suuremad võimalused ja minu meelest oleks büroode koondumine ainult hea. Mõistlikum oleks jõud ühendada,” väljendas Trumsi liidu asutajate seisukohta.
Raamatupidamisteenuse sisu ja kvaliteet erinevad täna väga suures ulatuses. „Audiitorina näen ja tean, et raamatupidamisbüroode raamatupidamisteenuse tase on kohati väga erinev. Hetkel puudub ühtne arusaam ja teadmine sellest, milline on hea raamatupidamisteenuse osutamise tava. Kuna enamus liidu asutajaliikmeid on tegutsenud oma valdkonnas üle kümne aasta, siis on neil märkimisväärne kogemustepagas, mida saab tervikuks ühendada. See on väga tervitatav, et liidu üheks eesmärgiks ongi nende kogemuste põhjalt ühtse raamatupidamisteenuse osutamise standardi väljatöötamine, mis tagab raamatupidamisteenuse hea kvaliteedi.” selgitas Mart Nõmper audiitorühingust Rödl & Partner Audit OÜ.
Raamatupidamise korraldamise eest vastutab ettevõtte juhatus. Mille alusel aga peaks ettevõtte juht valima raamatupidaja või teenuse osutaja? Kust saada sellist infot? Liidu üheks ülesandeks saabki olema info jagamine selle kohta, mida ettevõtja peaks raamatupidamisteenuse osutaja valikul silmas pidama, millised on võimalused ja riskid.
„Raamatupidamisteenuste osutajaid tuleks hakata atesteerima, sest praegusel ajal võib kergesti juhtuda, et teenuse otsija satub parimat hinda valides raamatupidaja peale, kes küll liidab, lahutab ja korrutab, aga ei jaga,” nentis Rödl & Partner juhatuse liige Reidi Strandberg raamatupidaja.ee portaalis.
Trumsi sõnul hakkabki liit muu hulgas ka sellega tegelema – nii liidu uued kui olemasolevad liikmed läbivad iga kahe aasta tagant atesteerimise, mille käigus vaadatakse kõik protsessid üle ning kui leitakse puudujääke, antakse büroole tähtajad nende kõrvaldamiseks. Kui peaks tekkima väga tõsiseid eksimusi, läheb otsustus liikmelisuse kohta juba üldkoosoleku kätte.
„Liitu kuulumine peab hakkama näitama kvaliteeti ja see tähendab, et me peame selle ka tagama. Selleks ongi atesteerimised,” selgitas Trumsi.
Kuna raamatupidamine nõuab väga laialdasi teadmisi – lisaks raamatupidamisele maksustamine, äri- ja lepinguõigus, tööõigus jne, ning büroodes on nõudmised töötajatele oluliselt kõrgemad kui on nõudmised ühe ettevõtte raamatupidajale, hakkab liit korraldama koolitusi just büroode vajadustest lähtuvalt.
Liidu liikmeks saavad kandideerida bürood, milles on vähemalt viis töötajat, mis tagab kvaliteetse teenuse