Sunny Business Services
+372 684 1400
info@sunnybusiness.ee

Järvevana Tee 9-40
Järvemetsa Hoone, II korrus
11314 Tallinn Eesti

Tõlgete toimetamine - Sunny Business Services

Tõlke toimetamisel võrdleb toimetaja tõlget lähtekeelse dokumendiga, et tagada originaalteksti mõtte täpne ja korrektne edasiandmine ning terminoloogia ja korduvväljendite ühtne ja järjekindel kasutamine. Tõlke toimetamisel parandab toimetaja keele- ja stiilivead ning sisulised vead. Kontrollib, kas originaalteksti mõte on täpselt edasi antud, vaatab üle sihtkeele kvaliteedi ja jälgib, et tõlkija ei muudaks originaalteksti ülesehitust.