Skip to content

Finants- ja majandusalane tõlkimine

Finantsalane tõlkimine koos majandusteemaliste tõlgetega moodustab suure osa meie töödest. Majandus-, pangandus-, finants- ja kindlustusalased tekstid on lähedalt seotud õigusvaldkonnaga.

  • Majandusaasta aruanded
  • Raamatupidamisdokumendid
  • Kindlustusdokumendid
  • Kinnisvaradokumendid
  • Hankedokumendid
  • Majandusuuringute ülevaated
  • Erialaartiklid

Majandus- ja pangandustekste tõlgivad juriidilise ja/või majandusalase kõrgharidusega tõlkijad. Majandustõlgete keeletoimetajad on spetsialiseerunud just selle valdkonna toimetamisele.