Skip to content

Juriidika ja õigusvaldkonna tõlkimine

Juriidika- ja õiguse valdkonnas tõlgime igapäevaselt väga erineva juriidilise sisuga dokumente:

  • Lepingud ja volikirjad
  • Seadused ja määrused
  • Kohtuotsused
  • Avaldused, vaided ja tõendid
  • Euroopa Liidu direktiivid, kohtudokumendid, ja teiste EL institutsioonide dokumendid
  • Notariaalsed dokumendid

Õigustekste tõlgivad juriidilise kõrgharidusega tõlkijad. Õigustõlgete keeletoimetajad on spetsialiseerunud just selle valdkonna toimetamisele.

Vandetõlge

Kui ühe riigi ametiasutuste välja antud dokumente kasutatakse teises riigis, tuleb need dokumendid tõlkida ja seejärel vandetõlgi poolt kinnitada. Vandetõlk on tõlkija, kellele riik on andnud ainupädevuse teha ametlikke tõlkeid. Tema tõlgete kvaliteeti ja usaldusväärsust on kontrollinud Justiitsministeerium.

Meie büroos töötab kohapeal Justiitsministeeriumi ametisse vannutatud inglise-eesti, eesti-inglise ja rootsi-eesti vandetõlk Maire-Liis Rohtma.

Pakume vandetõlgi teenust aga ka paljudesse teistesse keeltesse.