Skip to content

Käibemaksu tagastus EL liikmesriigist, kuni €1,000

100.00

Eesti ettevõte võib taotleda tagasi teises EL liikmesriigis tasutud käibemaksu kui täidetud on järgmised tingimused:

 • ettevõte on registreeritud Eesti käibemaksukohuslaseks (v.a. piiratud käibemaksukohuslane)
 • ettevõttel ei olnud tagastustaotluse aluseks oleval perioodil käibemaksu tasutud riigis äritegevust, püsivat tegevuskohta, ruume, kontorit
 • ettevõte ei ole müünud kaupu ega teenuseid tarbijatele käibemaksu tasutud riigis tagastustaotluse aluseks oleval perioodil
 • käibemaksu tagastustaotluse aluseks olevad kulud on ainult äritegevusega seotud kulud, mis võivad sisaldada kütust, sõidukite rentimist ja sellega seotud kulusid, teemaksusid, reisikulusid, sh. takso ja ühistranspordi kulud, majutus, toitlustus, restoranikulud, sissepääsupiletid messidele ja näitustele, lõbustusasutuste kulud;

Teenuse tingimused – Kuni €1,000 ühes EL liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasi taotlemine

 • Koostame ja esitame Teie KM tagastustaotluse
 • Käibemaksu saanud riigi maksuamet menetleb avaldust oma kohalike reeglite alusel ja teatab tagastusotsusest 4 kuu jooksul
 • Kui maksuamet soovib täiendavaid dokumente, siis on maksuametil pikendada otsuse tegemise tähtaega kuni 8 kuuni
 • Minimaalne tagasitaotletav käibemaksu summa saab olla €400 (või samas vääringus kohalik valuuta)
 • Taotlus tuleb esitada hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks.
 • Tagastamisperiood ei ole pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Erand „minimaalselt kolm kuud“ reeglile on avaldus, mis on esitatud „kalendriaasta lõpuni jäänud aja“ kohta (nt võib esitada avalduse perioodi 15.11.-31.12. kohta). Reeglina ei või taotlusperioodid kattuda (nt 01.01.-01.06. ja 01.03.-01.08.), siiski on selle reegli erandiks „aastane“ lisataotlus.
 • Teenusele kohalduvad käibemaksu saanud riigi seadused
 • Teenuse osutamiseks volitab klient meid e-maksuametis, andes üksikõiguse ”EL käibemaksu tagastustaotluse esitamine”. Õigus palume anda OÜ-le Sunny Finants, reg. kood 10116749

Rakenduvad üldtingimused.

Teenusepakkuja on Sunny Finants OÜ, reg. kood 10116749, tegevusluba #FIU000124  Finantsteenused, Usaldusfondide ja äriühingute teenus. Hinnale lisandub käibemaks.