Skip to content

Üldtingimused

Seda veebisaiti haldab Sunny Team OÜ. Kogu saidil tähendab mõiste „meie“ vastavas käändes Sunny Team OÜ-d ja selle kontserni äriühinguid, mis tegutsevad registreeritud kaubamärgi „Sunny Business Services“ all.

See Sunny Team OÜ veebisait, sealhulgas kogu saidil olev informatsioon ning kõik vahendid ja teenused on Teile kui kasutajale kättesaadavad tingimusel, et Te nõustute kõikide asjaomaste tingimuste, eeskirjade ja teadetega.

Sunny Team OÜ osutab oma kontserni äriühingutele arveldus- ja maksete töötlemise teenuseid saidi kaudu tehtud tellimuste korral. Kõiki kaupu müüvad ja teenuseid osutavad kontserni äriühingud. Kontserni äriühingud ning nende müüdavad kaubad ja osutatavad teenused on järgmised:

 • Sunny Translations OÜ (reg.kood 14581035, ei ole KMKR) ja Sunny Galandrex Tõlkebüroo OÜ (reg. kood 10260618, KMKR EE100348510 ) – tõlketeenused
 • Sunny IT Teenused OÜ (reg. kood 10811538, KMKR EE100722356) – IT-kaubad ja teenused
 • Sunny Finants OÜ (reg.kood 10116749, KMKR EE100444702) ja Near-Shoring OÜ (reg.kood 11078152, KMKR 11078152) – raamatupidamis- ja maksuteenused
 • Sunny Õigusbüroo OÜ (reg.kood 11552470, KMKR EE101266604)  – õigusnõustamine ja äriteenused
 • e-resident store OÜ (reg.kood 12490601, ei ole KMKR)  – äriühingu registreerimine, virtuaalkontor, e-residendist äriühingute kontaktisiku teenus
 • Veebilehte haldav Sunny Team OÜ ei osuta ühtegi teenust.

Sellel saidil päringu esitamise või meie teenuste ostmisega kinnitate ja nõustute, et loote suhte asjaomase kontserni äriühinguga.

Meie saiti (sealhulgas veebisait ja e-kaubandus) külastades ja/või meilt midagi ostes puutute kokku meie teenusega ja nõustute täitma järgmisi tingimusi (edaspidi: tingimused), sealhulgas lisatingimusi ja eeskirju, millele on siin viidatud ja/või mis on kättesaadavad hüperlingi vahendusel. Tingimused kehtivad kõikidele saidi kasutajatele, sealhulgas kasutajatele, kes lihtsalt sirvivad, on müüjad, kliendid või kauplejad ja/või panustavad sisusse.

Enne meie veebisaidi avamist või kasutamist lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi. Selle saidi mis tahes osa avades või kasutades nõustute käesolevaid tingimusi täitma. Kui Te selle lepingu kõikide tingimustega ei nõustu, siis ei tohi Te veebisaiti külastada ega ühtegi teenust kasutada. Kui neid tingimusi käsitatakse pakkumisena, siis nõustumine hõlmab sõnaselgelt vaid käesolevaid tingimusi.

Tingimused kehtivad ka praegusele saidile või poodi lisatavatele uutele funktsioonidele ja vahenditele. Tingimuste kõige uuema versiooniga on võimalik sellel lehel igal ajal tutvuda. Jätame endale õiguse tingimuste mis tahes osa uuendada, muuta või asendada, avaldades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidil. Muudatustest teadasaamiseks on Teie kohus seda lehte korrapäraselt kontrollida. Kui pärast muudatuste avaldamist jätkate veebisaidi kasutamist või külastamist, siis loetakse, et olete muudatustega nõustunud.

Meie saiti hostib WordPress. WordPress pakub meile veebisaidi ja e-kaubanduse platvormi Woocommerce, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid Teile müüa.

 1. E-poe tingimused
  1. Tingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigi nõuete järgi täisealine või et olete oma elukohariigi nõuete järgi täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
  2. Te ei tohi meie tooteid kasutada ebaseaduslikul või lubamatul eesmärgil, samuti ei tohi Te teenust kasutades rikkuda oma jurisdiktsioonis kehtivaid seaduseid (sealhulgas autoriõiguse seaduseid).
  3. Te tohi edastada uss- ja muid viiruseid ning mis tahes muid hävituslikke koode.
  4. Tingimuste rikkumise korral lõpetatakse Teile teenuste osutamine viivitamata.
  5. Poes saab tehinguid teha üksnes eurodes.
  6. Pood aktsepteerib järgmisi makseviise:
   • PayPal
   • Visa ja Mastercard
   • Pangaülekanne arve alusel
  7. Maksete vastuvõtmise teenust osutab Maksekeskus.
 2. Üldtingimused
  1. Me jätame endale õiguse igal ajal keelduda teenuse osutamisest kellele tahes mis tahes põhjusel.
  2. Kui tellite meilt teenuseid juriidilise isiku jaoks, keda ei ole äriregistrisse veel kantud, siis käsitatakse nimetatud juriidilist isikut lepingupoolena alates selle juriidilise isiku Eesti Vabariigi äriregistrisse kandmise päevast.
  3. Enne teatud teenuste müümist on meil seaduse alusel kohustus ja õigus klient tuvastada, kontrollides vajalikke isikut ja kliendi residentsust tõendavaid dokumente, mille koopia tuleb esitada meile elektrooniliselt. Samuti on meil kohustus ja õigus rakendada klienditundmise tegevuskorda teenuse osutama hakkamisel ja seejärel korrapäraselt kooskõlas seaduse ning meie kehtestatud põhimõtetega. Kui kõik tuvastamise ja klienditundmise nõuded ei ole täidetud, ei ole meil õigust teenust osutada. Kui pärast veebisaidil ostu sooritamist ilmneb, et meil ei ole võimalik Teile valitud teenust osutada, tagastame Teile tasutud osutsumma  algse makseviisi kaudu teatud päevade arvu jooksul.
  4. Te mõistate, et Teie sisu (välja arvatud krediitkaardi andmeid) võidakse edastada krüpteerimata ja see võib hõlmata (a) edastamist üle eri võrkude ning (b) muudatusi, mis on vajalikud ühenduvate võrkude või seadmete tehnilistele nõuetele vastamiseks või nendega kohandumiseks. Krediitkaardi andmeid edastatakse üle võrkude alati krüpteeritult.
  5. Te nõustute mitte taaslooma, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega ära kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist või ligipääsu teenusele või mis tahes kontaktile veebisaidil, mille vahendusel teenust osutatakse, ilma meie sõnaselge kirjaliku loata.
  6. Teenuse osutamise käigus toimub Teie ja meie vaheline suhtlus, teabe ja dokumentide vahetamine peamiselt e-posti, dokumentide pilvepõhiste jagamisteenuste, rakenduste või muude kolmandate osapoolte teenuste vahendusel, milles lepitakse täiendavalt kokku.
  7. Käsundi täitmisega seotud kliendituge osutab Sunny peamiselt e-posti teel Ida-Euroopa ajavööndi (EET) tööajal.
  8. Lepingus kasutatud pealkirjad on puhtalt mugavuse huvides ning need ei piira ega mõjuta muul viisil käesolevaid teenuseid.
 3. Andmete täpsus, täielikkus ja ajakohasus
  1. Meie ei vastuta, kui sellel saidil avaldatud andmed ei ole täpsed, täielikud või ajakohased. Saidil avaldatud materjal on üksnes üldiseks teadmiseks ja ainult sellele ei tohiks otsuse langetamisel tugineda või ainult seda aluseks võtta ilma peamisi, täpsemaid, täielikumaid või ajakohasemaid infoallikaid kasutamata. Käesoleval saidil avaldatud materjalile tuginemine on Teie enda riisikol.
  2. Sait võib sisaldada teatud ajaloolisi andmeid. Ajaloolised andmed ei pruugi olla ajakohased ning neid esitatakse vaid teadmiseks. Jätame endale õiguse saidi sisu igal ajal muuta, kuid me ei ole kohustatud saidil olevaid andmeid värskendama. Te nõustute, et saidil tehtud muudatuste jälgimine on Teie kohustus.
 4. Teenuse ja hindade muutmine
  1. Meie toodete ja teenuste hindasid ja tingimusi võib muuta ette teatamata.
  2. Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal muuta või lõpetada selle osutamine ette teatamata.
  3. Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku ees seoses teenuse muutmise, peatamise või lõpetamisega või hinna muutmisega.
  4. Jätame endale õiguse muuta teenuseid või teenuste hinda, ning avaldada muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta. Teenuse värskeimate tingimustega tutvumine on Teie vastutusel. Peaksite külastama meie veebilehte regulaarselt, et omada värskeimat teenuse kohta käivat informatsiooni.
  5. Kui me muudame teenuste ulatust või teenustasu, on Teil õigus 30 kalendripäeva jooksul alates eelnimetatud muudatusest teenuse ostmine ühepoolselt üles öelda. Sellisel juhul on Teil õigus saada teenuseid ülesütlemisele eelneva 30 päeva jooksul vastavalt tingimustele, mis kehtisid enne muudatuste tegemist.
  6. Kui Te ei ole teenuste ulatuse, teenusele kohalduvate dokumentide või teenustasu muutmisest alates 30 kalendripäeva jooksul teenuse ostmist üles öelnud ja jätkate teenuste kasutamist, loeme et Te olete eelnimetatud muudatustega nõustunud.
 5. Tooted ja teenused
  1. Mõningaid meie teenuseid müüakse 12 kuu kaupa alates ostule järgnevast päevast kuni eelmise kuu viimase kuupäevani järgmisel aastal. Kui olete tellinud mõne meie aastase teenuse, siis uueneb teenuse tellimus automaatselt iga aasta möödudes.
  2. Mõningaid meie teenuseid müüakse igakuiste püsiteenustena alates ostule järgnevast päevast. Esimene teenuse osutamise kuu on see kuu millal tegite tellimuse, olenemata tellimuse tegemise kuu päevast. Kui olete tellinud meilt igakuise püsiteenuse, siis uueneb teenuse tellimus automaatselt iga kalendrikuu möödudes.
  3. Me kohustume osutama Teie ettevõttele teenuseid Teie valitud paketi alusel kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.
  4. Kui Teie ettevõte muutub ja valitud pakett enam ei sobi, pakutakse Teie ettevõttele sobivat laiemat paketti.
  5. Püsiteenused ja -maksed
  6. Mitmed meie teenused on olemuselt korduvtellimused. Need võivad muu hulgas olla igakuine raamatupidamis- ja maksuteenus, aastane juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenus, aastane majandusaasta lõpetamise teenus, veebihosting, serverihooldus, arvutihooldus, tarkvara teenusena jne. Kui olete ostnud sellise teenuse, siis käsitatakse seda püsitellimusena ja Teile esitatakse arve iga kuu ja/või aasta eest kuni tellimuse lõpetamise kuuni/aastani. Püsimaksete puhul kasutatakse sama arveldusmeetodit nagu algsel ostul, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
  7. Jätame endale õiguse leping ja tingimused igal ajal lõpetada või peatada ette teatamata juhul, kui meil ei ole võimalik Teile püsitellimuse eest arvet esitada.
  8. Tellimuse lõpetamise kohta leiab infot 16. punktist.
  9. Muu
   1. Teatud tooted või teenused võivad saadaval olla üksnes elektrooniliselt veebisaidi kaudu. Neid tooteid ja teenuseid võib olla piiratud hulgal ning neid võib tagastada või asendada vaid meie tagastuseeskirja kohaselt.
   2. Me jätame endale õiguse piirata, kuid samas me ei ole kohustatud piirama oma toodete või teenuste müüki mis tahes isiku, geograafilise piirkonna või jurisdiktsiooniga. Me võime kasutada seda õigust iga juhtumi alusel eraldi. Me jätame endale õiguse piirata meie pakutavate toodete ja teenuste koguseid. Me võime kõikide toodete kirjeldusi ja hindu oma äranägemise järgi muuta igal ajal ette teatamata. Jätame endale õiguse igal ajal lõpetada mis tahes toote pakkumine. Käesoleval saidil tehtud mis tahes toote või teenuse pakkumine on tühine, kui see on keelatud.
   3. Me ei garanteeri, et Teie ostetud või hangitud toote, teenuse, teabe või muu materjali kvaliteet vastab Teie ootustele või et teenuses ilmnenud vead parandatakse.
 6. Arvete ja kontoandmete õigsus
  1. Me jätame endale õiguse keelduda Teie mis tahes tellimuse täitmisest. Me võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid isiku, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mille on esitanud sama klient või mis on esitatud sama kliendikonto alt või sama krediitkaarti kasutades, ja/või tellimusi, millel on sama arve esitamise ja/või kohaletoomise aadress. Juhul, kui me muudame tellimust või tühistame tellimuse, võime üritada Teid teavitada tellimuse esitamisel antud e-posti aadressi ja/või arve esitamise aadressi / telefoninumbri vahendusel. Me jätame endale õiguse piirata või keelata tellimused, mis meie ainuisikulisel hinnangul tunduvad olevat esitatud vahendaja, edasimüüja või turustaja poolt.
  2. Te kohustute esitama ajakohaseid, täielikke ja õigeid ostu- ja kontoandmeid kõikide meie saidil tehtud ostude korral. Te kohustute viivitamata uuendama oma konto- ja muid andmeid, sealhulgas e‑posti aadressi, krediitkaardi numbrit ja kehtivuse lõppemise kuupäeva, et saaksime Teie tehingu lõpule viia ja võtta Teiega vajaduse korral ühendust.
  3. Te kohustute kindlustama meile teenuse osutamiseks vajaliku kogu informatsiooni, dokumentatsiooni, pääsuõigused, kasutajaõigused, volitused ja muud vajalikud ressursid, võimaldamaks meil olustada Teile teenuseid.
  4. Te kohustute meid teavitama koheselt asjaoludest, mis vajavad meie tähelepanu seoses teenuse osutamisega või kui on esinenud muudatusi seoses eelnevalt esitatud informatsioonis.
  5. Lisainfot leiab meie tagastuseeskirjast.
 7. LÕIK 7 – VALIKULISED VAHENDID
  1. Me võime anda Teile ligipääsu kolmanda osapoole vahenditele, mida me ei jälgi ja mille üle puudub meil kontroll.
  2. Te kinnitate ja nõustute, et me anname ligipääsu sellistele vahenditele „nagu on“ ja „nagu on saadaval“ seisundis ning me ei anna mingeid garantiisid, kinnitusi, tingimusi ega heakskiitu. Meil puudub igasugune vastutus, mis tuleneb või mis on seotud sellega, et kasutate valikulisi kolmanda osapoole vahendeid.
  3. Kui kasutate selle saidi vahendusel pakutavaid valikulisi vahendeid, siis on see täielikult Teie enda riisikol ja äranägemise järgi ning Te peaksite veenduma, et olete tutvunud ja nõustunud tingimustega, millel asjaomane kolmandast osapoolest teenusepakkuja neid pakub.
  4. Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi vahendusel uusi teenuseid ja/või võimalusi (sealhulgas uued vahendid ja ressursid). Ka nendele uutele võimalustele ja/või teenustele kehtivad käesolevad tingimused.
 8. Kolmanda osapoole lingid
  1. Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on meie teenuse kaudu kättesaadavad, võivad sisaldada kolmanda osapoole materjale.
  2. Saidil olevad kolmanda osapoole lingid võivad suunata Teid kolmanda osapoole veebisaidile, mis ei ole meiega seotud. Me ei ole kohustatud sellist sisu ja õigsust kontrollima või hindama ning me ei anna mingit garantiid ja meil puudub igasugune vastutus või kohustus seoses kolmanda osapoole materjalide ja veebisaitidega, samuti kolmanda osapoole mis tahes muude materjalide, toodete ja teenustega.
  3. Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb kolmanda osapoole veebisaidiga seotud kauba, teenuste, ressursside või sisu ostust või kasutamisest või mis tahes muust seotud tehingust. Lugege kolmanda osapoole eeskirjad hoolikalt läbi ja enne tehingu tegemist veenduge, et mõistate neid. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, nõuded, mured ja küsimused tuleks esitada asjaomasele kolmandale osapoolele.
 9. Kastuaja kommentaarid, tagasiside ja muud pöördumised
  1. Kui Te meie palvel saadate teatud konkreetset infot (näiteks mängus osalemiseks) või meiepoolse palveta saadate loovideid, soovitusi, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas internetivõrgus, e‑kirjaga, tavapostiga või muul viisil (edaspidi ühiselt: kommentaarid), siis nõustute, et me võime Teie edastatud kommentaare igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja kasutada muul viisil mis tahes kandjal. Meil puudub kohustus (1) hoida kommentaare salajas, (2) maksta kommentaaride eest hüvitist, (3) vastata kommentaaridele.
  2. Me võime, kuid meil ei ole kohustust jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mis meie ainuisikulisel hinnangul on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, teotav, pornograafiline, ebasünnis või muul viisil vastuvõetamatu või mis rikub mis tahes isiku intellektuaalomandi õigusi või käesolevaid tingimusi.
  3. Te kinnitate, et Teie kommentaarid ei riku kolmanda isiku õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärgi õigusi, privaatsusõigust, isikuõigust ega muid isikulisi või varalisi õigusi. Lisaks kinnitate, et Teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või sündsusetut materjali, samuti ei sisalda need arvutiviirust ega muud pahavara, mis võib mis tahes viisil mõjutada teenuse või seotud veebisaidi toimivust. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda kedagi teist ega viia meid või kolmandat isikut muul viisil eksitusse seoses kommentaari päritoluga. Te vastutate ainuisikuliselt enda kommentaaride ja nende õigsuse eest. Meie ei vastuta ühegi kommentaari eest, mille postitate Teie või mis tahes kolmas isik.
 10. Isikuandmed
  1. Poe kaudu esitatud isikuandmetele kehtib meie privaatsuseeskiri. Klõpsake meie privaatsuseeskirjaga tutvumiseks.
 11. Vead, ebatäpsused ja väljajätud
  1. Vahel võib meie saidil või teenuses olevas informatsioonis olla tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või väljajätte seoses tootekirjelduste, hindade, reklaami, pakkumiste, saatekulude, kohaletoimetuse aja ja saadavusega. Me jätame endale õiguse mis tahes vead, ebatäpsused ja väljajätud parandada ning informatsiooni muuta või uuendada või tellimusi tühistada igal ajal ette teatamata (sealhulgas ka pärast tellimuse esitamist), kui teenuses või seotud veebisaidil olev informatsioon on ebatäpne.
  2. Me ei kohustu teenuses või seotud veebisaidil olevat informatsiooni, sealhulgas hinnainfot uuendama, parandama ega selgitama, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Teenuses või seotud veebisaidil märgitud uuendamise kuupäeva ei tohiks tõlgendada nii, nagu kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat informatsiooni oleks muudetud või uuendatud.
 12. Keelatud kasutus
  1. Lisaks muudele tingimustes ette nähtud keeldudele on Teil keelatud saiti või selle sisu kasutada järgmistel eesmärkidel:
   • ebaseaduslikud eesmärgid
   • teiste meelitamine ebaseaduslikku toimingut tegema või selles osalema
   • rahvusvahelise, föderaalse, provintsiaalse või osariigi eeskirja, seaduse või korralduse rikkumine
   • meie või teiste isikute intellektuaalomandi õiguste riivamine või rikkumine
   • soo, seksuaalse sättumuse, usundi, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel ahistamine, kuritarvitamine, solvamine, kahjustamine, teotamine, laimamine, halvustamine, hirmutamine või diskrimineerimine
   • vale- või eksitavate andmete esitamine
   • viiruste või muud liiki ründeprogrammi üleslaadimine või edastamine, mida kasutatakse või mida on võimalik kasutada viisil, mis mõjutab teenuse või seotud veebisaidi, muude veebisaitide või interneti funktsionaalsust või toimivust
   • teiste isikute isikuandmete kogumine või jälitamine
   • spämmimine, õngitsemine, õngitsuslehtede, ettekäänete, ämbliku, veebiämbliku kasutamine või andmete kraapimine
   • ebasündsad või ebamoraalsed eesmärgid
   • teenuse või seotud veebilehe, muude veebilehtede või interneti turvameetmete häirimine või nendest möödahiilimine. Me jätame endale õiguse eespool nimetatud keelatud kasutusviiside korral lõpetada Teiepoolne teenuse või seotud veebilehe kasutamine.
 13. Lahtiütlus, vastutuse piiramine
  1. Me ei garanteeri, avalda ega kinnita, et meie teenuse kasutamine Teie poolt on tõrgeteta, õigeaegne, turvaline ja veatu.
  2. Me ei kinnita, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
  3. Te nõustute, et me võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse lõpetada igal ajal Teid sellest teavitamata.
  4. Te nõustute sõnaselgelt, et teenuse kasutamine või mittekasutamine Teie poolt on Teie ainuisikulisel riisikol. Teenust ja kõiki teenuse vahendusel Teile pakutavaid tooteid ja teenuseid antakse (välja arvatud meie sõnaselgel avaldusel) Teie kasutusse „nagu on“ ja „nagu on saadaval“ ilma igasuguste sõnaselgete või kaudsete avalduste, kinnituste ja tingimusteta, sealhulgas kaudsete kinnituste ja tingimusteta müügikõlblikkuse, müügikõlblikkuse kvaliteedi, kasutuskõlblikkuse, kestuse, omandiõiguse ja rikkumatuse kohta.
  5. Mitte mingil juhul ei vastuta Sunny Team OÜ, meie kontserni äriühingud, meie juhatuse liikmed, juhtivtöötajad, töötajad, filiaalid, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad ja litsentsiaarid mis tahes vigastuse, kahju, nõude või mis tahes otsese, kaudse, karistava või erikahju eest, sealhulgas saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, andmete kaotus, asenduskulud, või muu sarnase kahju eest olenemata sellest, kas see tuleneb lepingust, lepinguvälistest suhetest (sealhulgas ettevaatamatus), lausvastutusest või muul alusel, mis tuleneb teenuse või teenuse kasutamisest saadavate toodete kasutamisest, ega muude nõuete eest, mis on mingil viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas mis tahes vead või väljajätud sisus, ega mis tahes kahju eest, mis tuleneb teenuse või mis tahes postitatud, edastatud või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamisest, isegi kui sellisest võimalusest on teavitatud. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda kaudse kahju eest vastutuse välistamist või piiramist, siis sellistes osariikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.
 14. Vastutusest vabastamine
  1. Te nõustute vabastama Sunny Team OÜ ja meie kontserni äriühingud, tütarettevõtted, filiaalid, partnerid, juhtivtöötajad, juhatuse liikmed, agendid, töövõtjad, litsentsiaarid, teenuseosutajad, alltöövõtjad, tarnijad, praktikandid ja töötajad vastutusest seoses mis tahes nõudega, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille on esitanud kolmas isik tingituna käesolevate tingimuste või neis viidatud dokumentide rikkumisest või mis tahes seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumisest või sellega seoses.
 15. Jagatavus
  1. Juhul, kui käesolevate tingimuste mis tahes punkt leitakse olevat ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, siis sellist punkti kohaldatakse ikkagi seadusega lubatud suurimas ulatuses ning jõustamatu osa loetakse käesolevatest tingimustest eraldatuks; see ei mõjuta ülejäänud punktide kehtivust ja jõustatavust.
 16. Lõpetamine
  1. Enne lõpptähtaega võetud kohustused ja vastutus jäävad pärast lepingu lõpetamist täielikult kehtima.
  2. Käesolevad tingimused kehtivad juhul, kui Teie või meie neid ei tühista, ja seni, kuni Teie või meie need tühistame. Te võite teenuse ja käesolevad tingimused tühistada igal ajal, teatades meile, et Te ei soovi meie teenuseid enam kasutada, või kui Te lõpetate meie saidi kasutamise.
  3. Tühistamisteade tuleb saata e-kirjaga aadressile feedback@sunnybusiness.ee.
  4. Kui meie ainuisikulisel hinnangul Te ei täida või kui me kahtlustame, et Te ei täida käesolevaid tingimusi, võime lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ning Te olete kuni lõpptähtajani (kaasa arvatud) kohustatud tasuma kõik tasud ja/või me võime vastavalt keelata Teile ligipääsu oma teenustele (või mis tahes osale nendest).
 17. Kogu leping
  1. Kui me ei teosta või jõusta käesolevates tingimustes sisalduvat mis tahes õigust või punkti, siis see ei tähenda sellest õigusest või punktist loobumist.
  2. Käesolevad tingimused ja mis tahes eeskirjad või tegevuskorrad, mille oleme sellel saidil või seoses teenusega avaldanud, on kogu meievaheline leping ja kokkulepe ning need reguleerivad teenuse kasutamist Teie poolt, asendades meievahelisi eelmiseid või praeguseid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid, teateid ja ettepanekuid (sealhulgas tingimuste varasemad versioonid).
  3. Tingimuste tõlgendamisel esinevat mitmetähenduslikkust ei tõlgendata tingimuste projekti koostaja kahjuks.
 18. Kohaldatav õigus
  1. Käesolevatele tingimustele ja mis tahes eraldi lepingutele, mille alusel me Teile teenuseid osutame, kohaldatakse ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
 19. Tingimuste muudatused
  1. Tingimuste kõige uuema versiooniga on võimalik sellel lehel igal ajal tutvuda.
  2. Jätame endale õiguse enda ainuisikulise äranägemise järgi tingimuste mis tahes osa uuendada, muuta või asendada, avaldades uuendused ja muudatused meie veebisaidil. Muudatustest teadasaamiseks on teie kohus meie veebisaiti korrapäraselt kontrollida. Kui pärast tingimuste muudatuste avaldamist jätkate veebisaidi või teenuse kasutamist, siis loetakse, et olete muudatustega nõustunud.
 20. Kontaktandmed
  1. Küsimused tingimuste kohta saatke aadressile feedback@sunnybusiness.ee
 21. Tagastustingimused
  1. Meie tagastustingimused kehtivad 30 päeva. Pärast 30 päeva möödumist ostust ei saa me kahjuks Teile rahatagastust ega asendust pakkuda.
  2. Tagastada võib vaid toodet, mida ei ole kasutatud ja mis on samas seisukorras, nagu Te selle saite. Samuti peab see olema originaalpakendis.
  3. Kui ostsite meie teenuseid, siis makstud summas tagastamist ei toimu. Väljaarvatud juhul, kui me keeldume Teile teenuse osutamisest.
  4. Teenuse ostmisest on võimalik loobuda igal ajal, alates lepingu lõpetamisele järgnevast kalendrikuust.
  5. Mitut liiki kauba puhul on tagastamine välistatud, sh. kinkekaardid, allalaaditavad tarkvaratooted,  kõnekaardid, mälupulgad.
  6. Tagastamiseks peate esitama kviitungi või ostutõendi.
  7. Ärge saatke ostetud toodet tagasi tootjale.
  8. Tagasimakse (asjaomasel juhul)
   1. Kui oleme Teie tagastatud toote kätte saanud ja üle vaadanud, siis saadame Teile e-kirja, milles teavitame Teid tagastatud toote kättesaamisest. Ühtlasi teatame Teile, kas tagasimakse taotlus on rahuldatud või tagasi lükatud.
   2. Taotluse rahuldamise korral menetletakse Teie tagasimakset ja Teie krediitkaardile või muule kasutatud makseviisile antakse automaatselt krediiti teatud arvu päevade jooksul.
  9. Viivitusega tagasimakse või tagasimakse puudumine (asjaomasel juhul)
   1. Kui tagasimakse ei ole Teile laekunud, siis esmalt kontrollige oma pangakontot uuesti.
   2. Seejärel võtke ühendust oma krediitkaardiettevõttega; Teie tagasimakse ametlik laekumine võib veidi aega võtta.
   3. Järgmiseks pöörduge oma panga poole. Sageli on asi töötlemises enne laekumist.
   4. Kui Te olete seda kõike teinud ja tagasimakse ei ole ikka veel laekunud, siis võtke meiega ühendust aadressil feedback@sunnybusiness.ee.
  10. Allahinnatud tooted (asjaomasel juhul)
  11. Tagasimakset saab teha vaid täishinnaga toodete korral, allahinnatud toodete puhul raha tagasi ei maksta.
  12. Vahetus (asjaomasel juhul)
  13. Me vahetame tooteid välja vaid juhul, kui need on puudusega või kahjustatud.  Kui soovite toote samasuguse toote vastu välja vahetada, saatke meile e-kiri aadressil feedback@sunnybusiness.ee.
 22. Saatmine
  1. Toote tagastamiseks saatke see järgmisele aadressile: SUNNY BUSINESS SERVICES, Järvevana tee 9‑40, Tallinn 11314, Eesti.
  2. Toote tagastamiseks vajaliku saatekulu tasute Teie. Saatekulusid ei hüvitata. Tagasisaatmiskulu arvatakse tagasimaksest maha.
  3. Olenevalt Teie elukohast varieerub asendustoote kohaletoimetuse aeg.
  4. Kui saadate üle 50 euro maksvat toodet, võiksite kasutada jälgitavat saatmisteenust või osta vastav kindlustus. Me ei garanteeri, et Teie tagastatav toode meieni jõuab.